Admin

Yhdistyksen säännöissä mainitaan mm.,että yhdistyksen tarkoitus on edistää hevosen ja ihmisen välistä luonnonmukaisuutta ja pehmeää yhteistyötä. Tämä on edelleen vuonna 2022 yhdistyksen tärkeä tavoite.

Järjestämme luentoja ja kursseja hevosen hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

 

Toimintaa vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavasti:

 

Kursseja yksi isompi ja muutama pienempi . Kurssien järjestämisessä on edelleen huomioitava muuttuva koronavirustilanne, mahdolliset määräykset vaikuttavat olennaisesti kurssien järjestämiseen.

Luentoja on tavoitteena järjestää 3-4 luentoa vuoden aikana. Ne voivat olla nettiluentoja tai face-to-face-luentoja, riippuen koronavirustilanteesta. Luentojen ja kurssien aiheissa pyritään ottamaan jäsenten ehdotuksia ja toivomuksia huomioon.

Varsinaisia kokouksia edelleen kaksi vuodessa: sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Näiden yhteydessä pyritään järjestämään yhdistyksen jäsenille ilmainen luento tai tapahtuma.

Tiedotus jatkuu entisellään. Sähköposti , Facebookin jäsenfoorumi ja tiedotelehti, mikä ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi on suunnitelmana tehdä netissä mainoskampanja kevättalvella.