Admin

I.H.AHAA ryn kuukauden ajatus on:
"First you go with the  horse. Then the horse goes with you. Then you go togeather."
Tom Dorrance (1910 – 2003) oli yksi uuden ajan kuuluisa amekikkalainen hevosmies.
https://tomdorrance.com/about-tom/
Miten hänen ajatuksensa voisi peilautua nykypäivään?


First you go with the  horse.
Ihminen näkee hevosensa, sen päivän fyysinen ja henkisen tilanteen. Missä mennään, onko kaikki kunnossa? Onko hevonen levollinen ja pehmeä vai jostain syystä jännittynyt tai ehkä kipeän oloinen? Voinko seurata omaa suunnitelmaani vai onko sitä muutettava?
Ihminen joustaa, käyttää tarvittaessa aikaa tai vaihtaa suunnitelmaa.
Hevonen tunnistetaan ja tunnustetaan elävänä, ajattelevana ja tuntevana yhteistyökumppanina.
Then the horse goes with you.
Hevoselle opetetaan yhteiset pelisäännöt, merkkikieli, avut. Opettamiselle on löydetty yhteinen lähtökohta, vihreä alue, jossa kummankin on helppo olla ja ottaa vastaan toinen toisiltaan. Hevonen alkaa luottaa ihmiseensä. Ihmisen kanssa oleminen tuottaa onnistumisen kokemuksia, mielihyvää. Hevonen uskaltaa yrittää ja oppii yhä vaikeampia juttuja. 
Then you go togeather.
Toisiaan kuuntelevalle ratsukolle maailma on auki. Askel askeleelta rakennettu luottamuksen ja turvallisuuden tunne sekä yhteisesti ymmärretyt ja opittu merkkikieli kannattelee uusissa tilanteissa, maastoretkillä tai kilpailuissa. 
Yhteinen tekeminen ja oleminen tuottaa iloa ja tyytyväisyyttä molemmille. Ja kuten elämässa itsessään on ylä- ja alamäkeä, myös ne kohdataan yhdessä, kuunnellen, muuttuen ja rakastaen.
Tämä oli yhdenlainen tulkinta. Mitä ajatuksia sinulla nousee mieleen?