Admin


Albert Einstein sanoi: "A person who never made a mistake never tried anything new."
Einsteinin lausahdus kertoo mahdottomasta uteliaisuudesta ja halusta ymmärtää.... ja lopulta, jo yli 100 vuotta sitten, syntyivät mm. suhteellisuusteoria, ajatuksia kvanttimekaniikasta ja käsitys aika-avaruuden taipumisesta. 
Samalla hän myös ymmärsi jotain ihmisyydestä; uutta asiaa hahmottaessa ja oppiessa ihminen tekee virheitä, se kuuluu asiaan. Oppimisen kautta virheiden määrä vähenee, mutta ei poistu. 


Virheet ovat kuin tienviittoja, ne kertovat suunnista, joita on tutkittava lisää. Virhe tavallaan kertoo senhetkisen ymmärryksen rajan. Virheitä selvittämällä ymmärrämme asioista lisää, maailma laajenee, päästään eteenpäin. Moka on mahdollisuus!
On todella surullista, että hevosmaailmassa virheiden tekemiseen on niin tylysti ehdollistettu häpeä. Varmaan osiltaan tämä johtuu menneestä armeijan perinteestä?
Sillä häpeä on lamaannuttava tunne. Se estää yrittämistä ja kokeilemista.
Ulkoa opittu tieto ei ole vielä todellista ymmärrystä, ainakaan hevosten kanssa.
Uuden löytämiseen tarvitaan turvallinen hyväksyvä tila olla oma itsensä, kokeilla, esittää kysymyksiä, keskustella, tarkkailla niin itseä kuin hevosta. 
I.H.AHAA ry haluaa kursseillaan tarjota juuri tällaista mahdollisuutta oppimiseen. Olla avoin ja suvaitseva, kunnioittaa niin ihmisiä kuin hevosia, ymmärtää oppimista.
Siksi olemme jatkuvasti valppaina, kun yritämme löytää meille sopivia kurssittajia ja luennoitsijoita. Suomessa on todella hienoja opettajia, ja joitain olemme kutsuneet meille ihan ympäri maailman. Tervetuloa mukaan!